phàn nàn
  • (v) phàn nàn

complain

  • (v) khó chịu, gắt gỏng (kể cả những điều nhỏ nhặt)

blame

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License