khoai
  • (n) khoai tây

potato

  • (n) củ từ, khoai mỡ [về màu sắc, vỏ thường sẫm màu, đen]

yam

  • (n) khoai lang (màu vỏ có thể da cam, vàng, đỏ, tía hay xám) [thường hay nhầm lẫn với 'yam']

sweet potato
sweet-potato-yam-getty-jupiterimages-456_240x180.jpg sweet potato (left),yam(right)

References:

  1. http://www.kitchendaily.com/2011/11/16/sweet-potatoes-vs-yams-is-there-a-difference/
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License