khách sạn
  • (n) khách sạn

hotel

  • (n) khách sạn phục vụ nghỉ ngơi tạm thời, trong vòng vài giờ (phòng chỉ cung cấp tiện nghi tối thiểu)

budget hotel

  • (n) nhà nghỉ (khách có thể đi thẳng tới phòng mình từ nơi đỗ xe, không phải qua lobby room như hotel)

motel

  • (n) nhà nghỉ có nhiều giường trong cùng 1 phòng

hostel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License