cô gái
  • (n) con gái, cô gái

girl

  • (n) cô gái (độ tuổi mới dậy thì)

bud

  • (n) cô gái học đại học, còn độc thân [unmarried girl]

bachelor girl
bachelorette

  • (n) phụ nữ đẹp [a very lovely beautiful lady]

gillian

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License