ăn uống
 • (v) ăn

eat

 • (v) ăn ngấu nghiến, nhai ngấu nghiến [Eat (something) with a continuous and often audible action of the jaws]

munch

 • (n) các món ăn nhẹ (thường lúc ban đầu cho 1 cuộc họp, biểu diễn…)

refreshments

 • (n) bữa ăn

meal

 • (n) đồ ăn trưa đựng trong hộp (có nhiều ngăn) mà người Nhật hay đem đi [a Japanese takeaway lunch served in a box, traditionally contains rice, fish/meat and a side dish of pickled/cooked vegetables]

bento

 • (n) sự háu ăn, sự thèm ăn

craving

 • (n) thức ăn

food

 • (n) món ăn ngon, tinh tế

cate(s) <— thường dùng ở dạng số nhiều


 • (v) uống

drink

 • (n) đồ uống

beverage

 • (n) thói quen ăn uống

diet

 • (n) khẩu phần ăn [the kind and amount of food available to/ or eaten by an individual/group]

dietary

Example:

 1. What do you want for your dietary for the trip tomorrow?

 • (n) người ăn chay

vegetarian

* (n) người ăn chay (tránh ăn sản phẩm chế biến từ thịt động vật)
vegan

* (n) người ăn chay (nhưng còn dùng cả sữa và trứng)
lacto-ovo vegetarian

* (n) người ăn chay (chỉ dùng sữa, không dùng trứng)
lacto vegetarian

 • (n) người ăn được mọi thứ

omnivore

 • (n) người chỉ ăn thịt, không ăn rau

carnivore
Non-vegetarian

 • (n) cuộc chè chén say sưa, chén tạc chén thù [a short period devoted to indulging in an activity, e.g. drinking alcohol]

binge

Example:

 1. Binge Drinking Harms Memory
 • (n) sự chừng mực, sự điều độ

temperance

Example:

 1. temperance movement (social movement urging reduced use of alcoholic beverages)
 2. temperance hotel (khách sạn không bán rượu mạnh)
 • (a) thuộc về ăn uống

culinary

Example:

 1. culinary skills (kĩ năng nấu nướng)
 2. culinary arts (nghệ thuật chế biến món ăn)
 • (n) người sành ăn

gourmet

 • (n) món ăn ngon

gourmet

 • (n) cửa hàng bán đồ ăn ngon

gourmet


 • (n) bệnh biếng ăn, rối loạn biếng ăn tâm thần [những người luôn sợ tăng cân]

Anorexia nervosa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License